Παράταση ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων Α΄- Γ'- Ε' εξαμήνου έως 30/12/2023

                  Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων του 1ου, 3ου και 5ου εξαμήνου παρατείνονται έως 30/12/2023.