Πρόσκληση για αίτημα συμμετοχής στο γαλλόφωνο διαγωνισμό “Concours Inter-Universitaire de Débat de La Haye de la Présidence Francaise de l’ Union Européenne 2022"

Πρόσκληση για αίτημα συμμετοχής στο γαλλόφωνο διαγωνισμό “Concours Inter-Universitaire de Débat de La Haye de la Présidence Francaise de l’ Union Européenne 2022". Εκδήλωση ενδιαφέροντος φοιτητών με γνώση της Γαλλικής γλώσσας.

Το Πανεπιστήμιο της Χάγης σε συνεργασία με το Ίδρυμα (Corax Foundation), με την ευκαιρία της Γαλλικής Προεδρίας στην EU,  διοργανώνει φέτος ένα γαλλόφωνο δια-πανεπιστημιακό διαγωνισμό. Ο ιδρυτής του διαγωνισμού καθηγητής Aurelie Lorangeκαλεί φέτος και το Πάντειον Πανεπιστήμιο σε ένα διεθνή γαλλόφωνο διαγωνισμό(Concours Inter-Universitaire de Debat de laHaye) παράλληλα με τον Αγγλόφωνο Διαγωνισμό(The Hague Inter-University Debate Tournament”) που  διενεργείται εδώ και πολλά χρόνια κάτω από την ίδια διεύθυνση.(Για περισσότερες πληροφορίες δείτε και το επισυναπτόμενο power point). Κάθε Πανεπιστήμιο θα εκπροσωπηθεί από μια ομάδα φοιτητών (minimum 2 και maximum 3). Πρόκειται για έναν διαγωνισμό μεταξύ πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, κατά τον οποίο οι συμμετέχοντες φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν θέματα που αφορούν πολιτικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο , να αναπτύξουν ευγενή άμιλλα, καθώς και να έρθουν σε επαφή με προσωπικότητες (πρεσβευτές, ηγέτες επιχειρήσεων, ΜΚΟ), οι οποίοι θα κληθούν να συζητήσουν και να μιλήσουν με τους συμμετέχοντες φοιτητές σε παράλληλες εκδηλώσεις.  

Η δια-πανεπιστημιακή συνεργασία δίνει τη δυνατότητα επαφής των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας με φοιτητές από Πανεπιστήμια όλου του κόσμου ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα εξωστρέφειας και συμμετοχής του Πανεπιστημίου σε ένα διεθνή διάλογο με ιδιαίτερες προοπτικές τόσο σε ενδο-πανεπιστημιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επαφών με τον ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό χώρο σε παράλληλες εκδηλώσεις που θα πλαισιώνουν το διαγωνιστικό μέρος. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου και από τους τρεις κύκλους σπουδών. Παρακαλούμε να στείλετε το αίτημά σας για συμμετοχή συνοδευόμενο από ένα βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία της Αντιπρυτανείας Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών έως και τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ikarsal@panteion.gr