Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (16/12/2020)

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής να προσέλθουν στην 7η Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 1. Συγκρότηση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών, ακαδ. Έτους 2020-2021
 2. Ορισμός Συντονιστή Αναγνώρισης Μαθημάτων, ακαδ. Έτους 2020-2021
 3. Θέματα μελών ΔΕΠ
 4.  Φοιτητικά
 5. Θέματα ΠΜΣ
  • Διερευνητική πρόταση για συνδιοργάνωση ΠΜΣ «Κοινωνικά Δικαιώματα και Κοινωνικές Υπηρεσίες» (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΠΑ.ΔΑ - Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο)
  • Χρηματοδότηση ΠΜΣ ακαδ. Έτους 2020-2021
  • Αίτημα του μεταπτυχιακού φοιτητή Κωνσταντίνου Λεμπέση για αλλαγή κατεύθυνσης στο ΜΠΣ (ΑΜ 5120Μ011)
 6. Διδακτορικά – Μεταδιδακτορικά
  • Αναγόρευση της Υ.Δ. Χριστίνας Τσάκαλου (Α.Μ. 5108Δ001)
  • Αιτήσεις νέων διδακτόρων
  • Αίτημα Διδακτορικής Ερευνήτριας από το Universite Libre de Bruxelles για επίσκεψη και έρευνα στην Ελλάδα
 7. Θέματα μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
  • Αίτημα για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, του μέλους ΕΤΕΠ, Παρασκευής Τουρή
 8. Ενημερώσεις
  • Ενημέρωση για θέματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Κινητικότητας/Συνεργασιών
 9. Θέματα Γραμματείας