Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συνέλευσης (17/4/2019)

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης να προσέλθουν σε συνεδρίαση στις 17/04/2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.30 στnν Αίθουσα Συγκλήτου του Παντείου Παν/μίου

Ημερήσια διάταξη

 1. Αναγόρευση του Υ.Δ. κ. Δουργκούνα Γεώργιου ΑΜ 5114Δ002 σε διδάκτορα του Τμήματος
 2. Κατανομή θέσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού», ακ. Έτους 2019-20
 3. Oρισμός Τριμελών επιτροπών αξιολόγησης υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο και ορισμός επιτροπής ενστάσεων του Τμήματος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού», ακ. Έτους 2019-20
 4. Ορισμός εξεταζομένων μαθημάτων και της ύλη τους των Κατατακτηρίων εξετάσεων ακ. Έτους 2019-20
 5. Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου του περιοδικού Historical Materialism με τίτλο "Rethinking crisis, resistance and strategy", Athens Conference, 2-5 May 2019
 6. Πρόταση ένταξης μαθημάτων στο Πρόγραμμα Σπουδών από το Πρόγραμμα διδασκαλίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
 7. Θέματα εισερχομένων φοιτητών με το Πρόγραμμα Erasmus σε σχέση με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών
 8. Θέματα ΠΠΣ
 9. Σύσταση Ωρολογίου Προγράμματος
 10. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση μαθημάτων
 11. Τροποποίηση του Κανονισμού του ΠΜΣ
 12. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος «Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής» για τo ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και ορισμός εξεταστών των μαθημάτων εισαγωγής
 13. Έγκριση αδειών μελών ΔΕΠ
 14. Φοιτητικά Θέματα
 15. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
 16. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
 17. Ορισμός Τριμελών Επιτροπών ανά κατηγορία αιτήσεων νέων  Υ.Δ.
 18. Επισκέπτες μεταδιδάκτορες ερευνητές Ν. 4009, Αρ. 16, παρ. 7  
 19. Ανακοινώσεις της Προέδρου και των μελών της Συνέλευσης
 20. Σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου του Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής