ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «76005- OIKONOMIKA ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«76005- OIKONOMIKA της ΥΓΕΙΑΣ»

 

Σε συνέχεια των μαθημάτων που διεξήχθησαν στις 12 και 13 Μαϊου 2023 θα πραγματοποιήσουμε δύο πρόσθετα διαδικτυακά μαθήματα μέσω MS Teams ως εξής:

  • Παρασκευή 19 Μαϊου 2023 - μέσω MS Teams 18.00-20.00 – προκειμένου να ολοκληρώσουμε το μάθημα που ξεκίνησε στις 13/05/2023 και
  • Παρασκευή 26 Μαϊου 2023 - μέσω MS Teams 18.00-20.00 στο πλαίσιο Άσκησης εξοικείωσης με τη μεθοδολογία άντλησης και παρουσίασης δεδομένων για τις δαπάνες υγείας καθώς και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από: (α) Εθνικές πηγές/Βάσεις δεδομένων, όπως ΕΛΣΤΑΤ Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ), Ερευνα Υγείας, Έρευνα Οικογενειακών Πρπϋπολογισμός, Βάση ESPROSS, και (β) Διεθνείς πηγές/Βάσεις δεδομένων: EUROSTAT, WHO, OECD, World Bank.

Προκειμένου να παρακολουθήσετε τα διαδικτυακά μαθήματα 19/05/2023 και 26/05/2023 θα πρέπει να συνδεθείτε μέσω MS Teams με το υφιστάμενο link σύνδεσης.

 Αν κάποιοι επιθυμείτε να συνδεθείτε με προσωπικό email, παρακαλώ να μου στείλετε άμεσα προκειμένου να το προσθέσω. 

Τα επόμενα δύο μαθήματα θα διεξαχθούν δια ζώσης στις 2 και 3 Ιουνίου 2023 στην αίθουσα Γ5 στις 18.00-21.00.

 

Η διδάσκουσα

Ισμήνη Δράκου