ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Ε. 2022-2023

Ανακοινώνεται η οριστική κατάσταση με τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος που επιλέχθηκαν για να πραγματοποιήσουν

Πρακτική Άσκηση για το  α.ε. 2022-2023