ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ» 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ», α.ε. 2022-2023

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, κατά το χρονικό διάστημα από 17 Μαΐου 2022 έως και 6 Ιουνίου 2022. Αιτήσεις μεταγενέστερες δεν θα ληφθούν υπόψη.