ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 510184 ΚΑΙ 510182)

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 26 Μαΐου τα μαθήματα:

- 510184: Εκπαιδευτική και Κοινωνική Πολιτική, της καθ. Ελ. Πρόκου

- 510182: Κοινωνική Θεωρία και Κοινωνική Πολιτική, του Επίκ Καθ. Καν. Λελεδάκη

θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Γ3 ( λόγω διεξαγωγής Διεθνούς Συνεδρίου στο Αμφ. 2)