ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Υ.Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ανακοινώνεται ότι o Υ.Δ. κ. Σταυρουλάκης Εμμανουήλ  πρόκειται να υποστηρίξει τη διδακτορική του διατριβή δημόσια, ενώπιον Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής την Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ., στην Αίθουσα Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου.

Το θέμα της διατριβής είναι: « Το ζήτημα του κράτους στην πολιτική σκέψη του Μιχαήλ Μπακούνιν  ».