ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ/ONLINE EVALUATION

Τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου των μαθημάτων όλων των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου, και αφορά τα μαθήματα που διδάσκονται στο Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021, τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο.

Οn Monday, May 17, 2021, the online evaluation of the Undergraduate and Postgraduate courses taught in the Spring Semester 2020-2021 in all the Departments of Panteion University will start.