Πλατφόρμα αιτήσεων ΠΜΣ

Ανακοινώνεται ότι για τεχνικούς λόγους η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων του μεταπτυχιακού προγράμματος "Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής" θα ανοίξει την Τετάρτη 19/5/2021. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 18/6/2021.