ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΜ 510196 ''Εισαγωγή στην Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία'' και ΚΜ 510185 ''Κοινωνία της Υπαίθρου και Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής''

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 18-10-2022 και την Τετάρτη 19-10-2022 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα Εισαγωγή στην Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία (510196) και Κοινωνία της Υπαίθρου και Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής (510185) αντίστοιχα, της Καθηγήτριας κας. Θ.Ανθοπούλου.