Ηλεκτρονική Έκδοση Πιστοποιητικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Ηλεκτρονική Έκδοση Πιστοποιητικών»

 

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου ότι το νέο Φοιτητολόγιο παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης του συνόλου των πιστοποιητικών, με ψηφιακή υπογραφή και παραλαβή από τους ίδιους τους φοιτητές, σε μορφή αρχείου PDF.

Η έκδοση των πιστοποιητικών θα γίνεται κατόπιν αιτήματος του φοιτητή/φοιτήτριας στο

https://sis.panteion.gr/unistudent

Για την πρόσβασή σας απαιτούνται οι κωδικοί URegister.

 

Επισκόπηση Λειτουργιών Ιστοσελίδας Φοιτητών

Στον σύνδεσμο

https://sis.panteion.gr/edu/doc9n/uniStu/uni-portal-stu/index_el.html