ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΜΣ ''ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ''

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΜΣ ''ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ''