ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 17/10/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος, από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγητή Ιωάννη Κουζή, θα πραγματοποιηθεί

την Πέμπτη 20/10/2022 και ώρα 11.30-12.30 στο Αμφιθέατρο 2.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος