Δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου ΠΜΣ ακαδ. έτους 2019 –2020

Οι δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου  ΠΜΣ  ακαδ. έτους 2019 –2020, θα πραγματοποιηθούν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  κατά το χρονικό διάστημα από   20-05-2020  ως  και  31-05-2020