Πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΓΣ (20/05/2020)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται να προσέλθουν σε συνεδρίαση στις 20/05/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 εξ αποστάσεως μέσω του λογισμικού Skype for business.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Εισήγηση Τριμελούς Επιτροπής για τη μετάταξη Εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
 2. Ορισμός Τριμελών Επιτροπών ανά κατηγορία αιτήσεων  νέων  Υ.Δ
 3. Κατανομή θέσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, ακ. Έτους 2020-21".
 4. 1η Τροποποίηση   του Προγράμματος  Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. Έτους 2020-21
 5. Κανονισμός του ΠΠΣ αε 2020-21
 6. Εγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
 7. Συμμετοχή του Τμήματος σε συνέδριο
 8. Κανονισμός του διατμηματικού ΠΜΣ «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική» 
 9. Χρηματοδότηση του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου
 10. Επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές 
 11. Φοιτητικά θέματα
 12. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
 13. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
 14. Θέματα Πρακτικής Ασκησης Φοιτητών