Κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση πτυχίου

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του προπτυχιακού κύκλου σπουδών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 ή σε προηγούμενες εξεταστικές περιόδους ότι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για πτυχίο από τη Δευτέρα 25-10-2021 έως την Παρασκευή 29-10-2021