ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - (510188) ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 21-11-2023, δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα 510188 "ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ," του καθ. Δ. Καλτσώνη