ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 2023-2024

Καλούνται οι επιτυχόντες Μετεγγραφής/Μετακίνησης να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω ανά κατηγορία).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 έως Παρασκευή 24-11-2023