Δεύτερη συμπληρωματική πρόσκληση συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, 23/5/2018

Βρείτε συνημμένη τη 2η συμπληρωματική πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, 23/5/2018.