Σχετικά με το μάθημα «Κράτος και Κοινωνική Πολιτική»

Σχετικά με το μάθημα «Κράτος και Κοινωνική Πολιτική» (κωδ. 51M213):

 

όποιος/α επιθυμεί να παρακολουθήσει το μάθημα, παρακαλείται  όπως εγγραφεί στο e-class του μαθήματος και ο διδάσκων κ. Κωτσονόπουλος θα τον/την μεταφέρει στο Ms-Teams