Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (24/3/2021)

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 • Επικαιροποίηση καταλόγου ΑΠΕΛΛΑ (α.ε. 2020-2021)
 • Ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ) και αριθμός εισακτέων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος
 • Ισοδυναμία πτυχίων πριν την εφαρμογή των ECTS
 • Θέματα μελών ΔΕΠ
  • Αίτημα του Επίκ. Καθηγητή, κου Νικόλαου Κουραχάνη, για αναγνώριση προϋπηρεσίας
 • Φοιτητικά – Θέματα ΠΠΣ
  • Αίτημα της φοιτήτριας Αθανασοπούλου Σοφίας (ΑΜ 51180169) για αναγνώριση των μαθημάτων «Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Πολιτική», Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής» και «Στατιστική ΙΙ: Δειγματοληπτική θεωρία και πρακτική» 
  • Αίτημα της φοιτήτριας Μπαλαούρα Ελευθερίας (ΑΜ 51200185) για αναγνώριση των μαθημάτων «Εισαγωγή στο Δίκαιο» και «Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική»
 • Θέματα ΠΜΣ
 • Διδακτορικά – Μεταδιδακτορικά
  • Αναγόρευση της Υ.Δ. Αλεξίας Καπραβέλου (ημερομηνία υποστήριξης 19-03-2021)
 • Θέματα μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
 • Αίτημα για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας χειμερινού εξαμήνου 2021-2022, του μέλους ΕΔΙΠ, Αγγελικής Αθανασοπούλου
 • Αίτημα για αλλαγή γνωστικού αντικειμένου, του μέλους ΕΔΙΠ, Αγγελικής Αθανασοπούλου
 • Ενημερώσεις
 • Θέματα Γραμματείας