ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021-2022

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες ότι η υποβολή των αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση παρατείνεται έως την Παρασκευή 26-11-2021