ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΜΣ Α.Ε.2022-2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚ.ΕΤΟΣ 2022-2023 

ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΜΣ " ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ''