ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΦΗΦΙΩΝ ΠΜΣ Α.Ε. 2022-2023

Αθήνα, 23/05/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

« ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ »

Οι υποψήφιοι με τους κάτωθι αριθμούς υποβολής αίτησης έχουν επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό στην γραπτή δοκιμασία στο μάθημα « Κοινωνική Πολιτική » και καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής την Πέμπτη 26 Μάϊου ως ακολούθως στο Γραφείο Δ20  4ος Όροφος του Νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.