ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (510177 ΚΑΙ 510194)

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με έτος εισαγωγής 2022 και πριν, ότι τα υποχρεωτικά μαθήματα 510177 και 510194 που έχουν καταργηθεί, αντικαθίστανται (για όσους/ες τα οφείλουν) ως ακολούθως: 

1. το υποχρεωτικό μάθημα 510177 "Κοινωνικά Προβλήματα και Εφαρμογές Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής" έχει αντικατασταθεί με το 510226 "Έννοιες και Στόχοι Κοινωνικής Πολιτικής", και

2. το υποχρεωτικό μάθημα 510194 "Στατιστική Ι: Περιγραφική Στατιστική"  έχει αντικατασταθεί με το 510228 "Ποσοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας"