ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510196 (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ)

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510196 (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ)

 

Το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ της 25ης Οκτωβρίου αναβάλλεται εκτάκτως, λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε εθνική επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της  Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία αναπλήρωσης.