ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ότι για τα μαθήματα που πρόκειται να εξεταστούν προφορικά απαιτείται η προηγούμενη δήλωση της συμμετοχής τους στο open e-class