***ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510121 ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ***

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος 510121 "Εθνική Ταυτότητα και Κοινωνικός Δεσμός", με διδάσκουσα την καθ. Δ. Παπαδοπούλου,

θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, 11.00 έως 12.00 (αντί για 09.00 - 11.00).

Τα στοιχεία για τον τρόπο εξέτασης θα αναρτηθούν στο e-class