ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510055

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα του επ. καθηγητή Κ. Δημουλά (510055) "Διεθνείς Οργανώσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα"  ότι κατά την προσεχή Τετάρτη 15 Μάη 2019 και μόνο αυτή την ημερομηνία, η διδασκαλία του θα γίνει στο "Εργαστήρι Σπουδών Φύλου"του Τμήματος αντί της αίθουσας Γ5.1 όπου πραγματοποιείται όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.