Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (16/9/2020)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται να προσέλθουν σε συνεδρίαση της Συνέλευσης στις 16/09/2020, ημέρα Tετάρτη και ώρα 11.00 μέσω Τηλεδιάσκεψης της πλατφόρμας (e-presence).

Ημερήσια διάταξη

 1. Επιλογή υποψηφίων για τη διδασκαλία μαθημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού", κατά το ακ. έτος 2020-21
 2. 2η Τροποποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ακ. έτους 2020-21
 3. Έγκριση Συγγραμμάτων των  μαθημάτων του ΠΠΣ ακ. έτους 2020-21
 4. Επικύρωση πίνακα κατάταξης εισακτέων στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος  «Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής» για το ακ. έτος 2020-21.
 5. Υποβολή υπομνήματος τριμελών Επιτροπών για την αποδοχή ή μη υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα και ορισμός τριμελών Συμβουλευτικών Επιτρoπών
 6. Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων του ΠΠΣ του Τμήματος Π.Ε. & Ιστορίας σε Καθηγητές του Τμήματος, για το ακ. έτος 2020-21
 7. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής του Υ.Δ. κ. Λουτσίδη Γεώργιου ΑΜ 5113Δ009
 8. Ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης κατά το εαρινό εξάμηνο 2019-2020
 9. Φοιτητικά Θέματα
 10. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
 11. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
 12. Έγκριση αδειών μελών ΔΕΠ
 13. Ανακοινώσεις της Προέδρου και των μελών της Συνέλευσης.