ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Θ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 

Υπενθυμίζεται ότι οι προφορικές εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν με βάση τον κατάλογο που αναρτήθηκε στο eclass (23 Ιουλίου 2023)

Κατάλογος προφορικής επαναληπτικής εξέτασης Σεπτεμβρίου 2023

Η εξέταση θα γίνει με βάση τον ονομαστικό κατάλογο εξεταζόμενων ως εξής:

Δευτέρα 4/9         ΑΒ - ΚΟΡ

  Τρίτη     5/9        ΚΟΣ- ΠΑΡΑ

 Τετάρτη 6/9        ΠΑΡΧ - ΨΩ