ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ (ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022-2023)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του προπτυχιακού κύκλου σπουδών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους (συμπεριλαμβανομένης της ξένης γλώσσας, πρακτικής άσκησης, φοίτησης ΕRASMUS) κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2023 ή σε προηγούμενες εξεταστικές περιόδους ότι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για πτυχίο από την Παρασκευή 3-3-2023 έως την Παρασκευή 31-3-2023 στο email της Γραμματείας του Τμήματος koinpol@panteion.gr