ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνεται ότι η καθομολόγηση των διδακτόρων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 12.30 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου