4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καλεί

 

Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Υποψήφιους/ες Διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

 

Η συνολική δαπάνη της παρούσας Προκήρυξης ανέρχεται στα 5.000.000€.

 

Η υποβολή των Αιτήσεων γίνεται από τον/την ΥΔαποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

https://hfri.grnet.gr/

 

Ημερομηνία έναρξης Υποβολής: 01.03.2022, 12:00 (ώρα Ελλάδας)Ημερομηνία λήξης Υποβολής: 31.03.2022, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

 

https://www.elidek.gr/call/4i-prokiryxi-ypotrofion-el-id-e-k-gia-ypopsifioys-es-didaktores/