ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Ε.Ε. 2020-2021

Ανακοινώνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής το πρόγραμμα της εξεταστικής του Eαρινού Εξαμήνου αε 2020-2021

Ενημερώνονται οι φοιτητές του ΠΠΣ (Παλαιού Προγράμματος Σπουδών, έτος εισαγωγής 2016-2017 και πριν) ότι τα υποχρεωτικά μαθήματα θα εξεταστούν για τελευταία φορά στις εξεταστικές περιόδους του α.ε. 2020-2021