ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (510453) - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 7-11-2022 δεν θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο του Καθ. Ι. Κουζή " Σύγχρονες τάσεις στον τομέα των εργασικών σχέσεων" με κωδ. 510453.