ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε. 2021-2022

 Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών