ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (510196)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  (510196)

και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης:

Ονομαστική κατάσταση προφορικής εξέτασης:

Α-ΚΟΥΛ :            26.09

ΚΟΥΡ- ΠΕΤΡ:     27.9

ΠΙΕΡ- Ψ:             28.9  

Η προφορική εξέταση θα γίνει στο γραφείο της διδάσκουσας Δ21. Απαραίτητη η χρήση μάσκας.