ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, Α.Ε. 2021-2022

Παρακαλώ βρείτε συνημμένα Πρόσκληση και Αίτηση Συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση εαρινού εξαμήνου, α.ε. 2021-2022