ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Κ.Μ. 510455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ Κ. Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα με κωδικό 510455 '' Κοινωνική Μεταβολή και Κοινωνική Πολιτική '' (αίθουσα Δ12) 

ΜΟΝΟ για την Τρίτη 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει στις 12:00 μ. λόγω της εκδήλωσης για την υποδοχή των πρωτοετών. 

 

Από τη Γραμματεία