Ανάδειξη εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Σχολής και στην Κοσμητεία

Ανάδειξη εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Σχολής και στην Κοσμητεία, μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ακαδ. έτους, έως 31-08-2021