Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πράξη "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο" για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021

Ανακοινώνεται ότι η  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, για την πράξη "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο", για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021, είναι αναρτημένη  στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου: https://elke.panteion.gr/index.php/en/elke.panteion.gr/index.php/en/42-available-services/139-edit-jobs