ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μετά την έκδοση της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838 (ΦΕΚ783/10-03-2020) διευκρινίζεται ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας προκρίνεται η ηλεκτρονική κατά το δυνατόν εξυπηρέτηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Πα/νμίου).

Στην περίπτωση δε που απαιτείται φυσική παρουσία και μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού ανά υπηρεσία διαμορφώνονται ως εξής:

΄Ωρες εξυπηρέτησης κοινού για επείγουσες περιπτώσεις

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ: Τρίτη: 10-13.00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ : Τρίτη 10. ΟΟ-13.ΟΟ

ΕΛΚΕ : Τρίτη 10.00-13.00

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : Τρίτη: 10.00-13.00

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΤρίτη : 10.00-13.00

Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Τρίτη : 10.00-13.00

TMHMA ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ(ERASMUS): Αν καταστεί αναγκαίο οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ηλεκτρονική ειδοποίηση

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Εφόσον επιθυμείτε να υποβάλετε τις αιτήσεις που προορίζονται για το Κεντρικό Πρωτόκολλο (και όχι τις λοιπές υπηρεσίες του Ιδρύματος) μπορείτε να υποβάλλετε αιτήσεις στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protokolo@panteion.gr

Από την Πρυτανεία