ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 13-10-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος, από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγητή Ιωάννη Κουζή, θα πραγματοποιηθεί

την Πέμπτη 19/10/2023 και ώρα 12.00-13.00 στο Αμφιθέατρο 2.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος