Προκήρυξη μίας (1) θέσης υποτρόφου, πτυχιούχου του Παντείου Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού για ένα (1) έτος

 

Προκήρυξη διαγωνισμού σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Γεώργιου Ξαγοράρη για την πλήρωση μίας (1) θέσης υποτρόφου, πτυχιούχου του Παντείου Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού για ένα (1) έτος.

 

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:

1. Πτυχίο Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. Καταγωγή από την Αθήνα .

3. Ηλικία έως 36 ετών.

4. Εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου

(διδακτορικές) σπουδών Πανεπιστημίου Εξωτερικού, αναγνωρισμένο από τον επίσημο φορέα της

χώρας μας (ΔΟΑΤΑΠ).

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη  Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Δευτέρα 04  Απριλίου 2022, ηλεκτρονικά

στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που

έχουν οι ενδιαφερόμενοι ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet..

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη με αρ. 2889/Ζ1/11-01-2022 Προκήρυξη διαγωνισμού.