Αλλαγή στην ώρα εξέτασης του μαθήματος (510215) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η προφορική εξέταση του μαθήματος  (510215) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, θα πραγματοποιηθεί στις 19/02/2020, όπως είχε προγραμματισθεί, αλλά οι ώρες εξέτασης μεταφέρονται 14:00-17:00 (Ρ-Ω), στο Δ7 γραφείο..