Εγγραφή στο Open e-Class ΠΜΣ

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΜΣ πρέπει να κάνουν εγγραφή στο Open eclass στα αντίστοιχα μαθήματα.