ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021-2022

Ανακοινώνεται η κατάσταση με τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος που επιλέχθηκαν για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το α.ε. 2021-2022. 

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης (έως 22-12-2021 και ώρα 12:00 πμ στη Γραμματεία του Τμήματος